Naar inhoud website

Voorafregeling uitvaart, laatste wil & uitvaartverzekering

Voorafregeling uitvaart

Indien u dit wenst, kan u bij ons uw uitvaart tot in detail op voorhand regelen. Wij zullen al uw wensen nauwkeurig noteren en met u een contract afsluiten dat door beide partijen ondertekend wordt. Om echter 100% zeker te zijn dat wij uw wensen na uw overlijden kunnen uitvoeren, is het aan te raden om ook het financiële luik van deze voorafregeling te regelen. Hiervoor doen wij beroep op de erkende uitvaartverzekeringsmaatschappij Corona Direct, waarvan wij inzake uitvaartverzekeringen ook subagent zijn. Deze maatschappij zal uw gelden beheren en nadat wij onze taak naar eer en geweten en correct hebben uitgevoerd, zal zij ons, mits voorlegging van een uitvaartfactuur en een overlijdensakte, ook uitbetalen.

Een voorafregeling kan ook wenselijk zijn voor mensen die naar een rusthuis dienen te verhuizen. Vermits de kosten van een rusthuis maandelijks hoog kunnen oplopen en zo een grote hap uit uw budget nemen, kan het zijn dat na afzienbare tijd al uw spaargeld opgebruikt is en u zelf geen budget meer over heeft om de kosten van uw uitvaart te dekken. Uw erfgenamen zullen in dit geval moeten opdraaien voor de kosten van uw uitvaart. Door uw uitvaart reeds op voorhand te betalen, voorkomt u dit probleem en kan u gerust zijn dat alles volgens uw wensen geregeld kan worden.

Laatste wilsbeschikking

Een laatste wilsbeschikking is bedoeld om uw wens uit te drukken over hoe uw uitvaart na uw overlijden dient te verlopen. De laatste wilsbeschikking is gekoppeld aan uw rijksregister en kan u zodoende neergeleggen op de dienst bevolking van uw gemeente. In deze wilsbeschikking kan u aangeven of u begraven of gecremeerd wenst te worden, waar uw stoffelijk overschot zijn laatste rustplaats moet hebben en of u een al dan niet religieuze plechtigheid wenst.

Sinds enige tijd kan u ook aangeven dat u een voorafregeling hebt gemaakt bij een erkend begrafenisondernemer. Hiervoor zal het ondernemingsnummer van de betrokken begrafenisondernemer en de nummer van het contract eveneens in uw wilsbeschikking opgenomen worden.

Uitvaartverzekering

Bespaar uw geliefden de kosten van uw uitvaart…

Niemand wordt graag met de gedachte aan zijn eigen dood geconfronteerd. En toch.... Als u er nu even bij stilstaat, kunt u uw geliefden heel wat beslommeringen besparen. Uw uitvaart vooraf regelen, is vooruitziend leven. U zal met een geruster hart de toekomst tegemoet gaan.

Met de uitvaartverzekering van Corona Direct bespaart u uw nabestaanden heel wat financieel leed.

Indien u meer informatie wenst over deze uitvaartverzekering, aarzel dan niet om de folder aan te vragen of maak geheel vrijblijvend met ons een afspraak. Wij zullen u graag wegwijs maken in de verschillende verzekeringsmogelijkheden.

De mogelijkheden of een offerte kan u verblijvend bekomen via volgende link: http://uitvaartkostenplan.corona.be/?ref=FUNERALCO