Overheid

Na een overlijden kan een stoffelijk overschot begraven worden op een begraafplaats. Deze vorm van lijkbezorging noemt men een begraving of teraardebestelling. U kan echter ook opteren om het stoffelijk overschot te laten cremeren. Dit gebeurt dan in een officieel crematorium. Na de crematie kan u de as laten uitstrooien op de strooiweide van een begraafplaats of u kan de asurne ook laten plaatsen in een columbarium of in het urnenveld.

De mogelijkheid bestaat ook om de asurne mee naar huis te nemen om daar te bewaren of de as uit te strooien op privé terrein (mits goedkeuring van de eigenaar van het terrein).
Wij als begrafenisondernemer zorgen voor de volledige afhandeling en administratie van de teraardebestelling of crematie. Alle informatie over begrafenisondernemers in België vindt u op www.funebra.be.

Aanvraag tot begraven of cremeren

Om een overledene te begraven of te cremeren, moet u de toestemming hebben van de ambtenaar van de dienst Burgerlijke Stand van de gemeente waar de persoon overleden is.
De begrafenisondernemer zorgt meestal voor deze aanvraag en het vervoer naar de begraafplaats.

Voor een begraving of teraardebestelling moet u volgende documenten voorleggen:

Voor een crematie moet u volgende documenten voorleggen:

  • een overlijdensverklaring, ondertekend door de arts die het overlijden heeft vastgesteld.
  • een verklaring van de dokter die het overlijden heeft vastgesteld waarin opgenomen is dat het overlijden zeker niet te wijten is aan een verdachte of gewelddadige oorzaak.
  • een aanvraag tot crematie ondertekend door de persoon die instaat voor de regeling van de uitvaart. Indien de as mee naar huis wordt genomen dienen alle nabestaanden tot de eerste graad gezamenlijk hun akkoord te geven.
  • bij de vaststelling van een gewelddadig of verdacht overlijden is ook een toelating tot crematie nodig van de procureur des Konings.

Concessies

Als u een stoffelijk overschot voor een bepaalde periode wil laten begraven, bijzetten in het columbarium of het urnenveld, moet u een concessie aanvragen. De duur van de concessie wordt door de gemeente bepaald, met een maximum van vijftig jaar.

Als u geen concessie aanvraagt, kan het graf na tien jaar verwijderd worden.
Een concessie moet u aanvragen bij het gemeentebestuur van de gemeente waar het stoffelijk overschot begraven zal worden. Na betaling aan de gemeente krijgt u de concessie toegekend. Als de termijn van de concessie verstreken is, wordt het graf ontruimd. Hernieuwingen zijn mogelijk.

Voor meer informatie raadpleegt u het best de dienst Burgerlijke Stand van de gemeente van begraving of uw begrafenisondernemer.

Wat te doen na een overlijden?

Er dienen na een overlijden meestal nog een aantal zaken geregeld te worden. Meestal vallen deze binnen de persoonlijke levenssfeer en kan een begrafenisondernemer hierin moeilijk tussen komen. Om officieel te bewijzen dat iemand overleden is, hebt u een overlijdensakte nodig. Deze wordt afgeleverd door de dienst Burgerlijke Stand van de gemeente van overlijden en wordt aan de begrafenisondernemer overhandigd.

Welke diensten moet u zeker te verwittigen nadat u in het bezit bent van de overlijdensakte?